Dekupaž

...probudite kreativnost u sebi

Dekupaž tehnika

Decoupage ili Dekupaž je tehnika koja se prvi put spominje u Engleskoj početkom XVIII veka pod pojmom Japanske umetnosti, dolazi od francuske reči ‘decouper’ koja u prevodu znači ‘iseći, isecati’. Decoupage tehnika je jedna od najstarijih tehnika ukrašavanja predmeta i svodi se na isecanje i aranžiranje delova papira i njegovo lepljenje na obojenu ili drugačije pripremljenu površinu, te lakiranje. Može se koristiti na različitim podlogama, jednostavna je za korištenje, a daje vrlo efektne rezultate. Decoupage tehniku možete primeniti na svim staklenim, drvenim, porculanskim, kao i tekstilnim predmetima. Decoupage je izuzetno jednostavna tehnika i svaka osoba može u kratkom vremenu svladati ovu veštinu i postati uspešan kreator decoupaga. Oni sa malo mašte i volje ovom tehnikom mogu potpuno da izmene izgled stana ili da učine gotovo sve što se može zamisliti.

3D Decoupage (ponekad se takođe naziva jednostavno kao decoupage) je umetnost stvaranja 3D slike krojenjem elemenata različitih veličina od niza identičnih slika i njihovog slojevitog nanošenja jedne na drugu.

Piramida Decoupage (koji se nazivaju piramage) je proces sličan 3D dekupažu. U piramidi Decoupage, serije identičnih slika se seku u progresivno manje identične oblike, koji se slojevito lepe posebnim lepkom za dobijanje 3D 'Piramida' efekta.